Veebilehe tekstid peavad olema lihtsa struktuuriga, grammatiliselt korrektsed ning kasutajale arusaadavad. Kasvõi pisike grammatiline viga või valesti valitud sõna võib kasutajas tekitada umbusaldust, mille tulemusel otsustab ta antud lehel pakutavaid teenuseid või tooteid mitte kasutada. Veebilehe tekstidel on ka oluline roll otsingumootorite leitavuses – mida rohkem sisaldavad veebilehe tekstid kasutaja poolt otsitud märksõna, seda tõenäolisem on, et ta satub just sellele kodulehele.

Pakume kahte erinevat tekstitöötluse teenust – teksti toimetamine ja sisuloome. Teksti toimetamise puhul töötame juba olemasolevate veebilehe tekstidega, parandame grammatika ning loogika vead. Sisuloome teenus tähendab aga uue sisumaterjali loomist veebilehele. Sisuloome põhiliseks eesmärgiks on kasutaja tähelepanu ja huvi saavutamine ning soovitud tegevusele (e-poes näiteks toodete ostmisele) suunamine.

«Teksti toimetamise puhul töötame juba olemasolevate veebilehe tekstidega, parandame grammatika ning loogika vead. Sisuloome teenus tähendab uue sisumaterjali loomist veebilehele.»

Kui vajad abi oma veebilehe tekstide toimetamise või uue sisu loomisega, võta meiega julgelt ühendust. Teeme Sinu veebilehe tekstid kasutaja jaoks arusaadavaks!