Koduleht on Sinu visiitkaart internetis. Aeg-ajalt tuleks oma ettevõtte koduleht taaskord üle vaadata ning analüüsida, kas selle struktuur, sisu ja kujundus vastab püstitatud eesmärkidele. Samuti tuleks mõelda, kas kodulehele püstitatud eesmärk on sama või ajapikku muutunud.

«Kas kodulehele püstitatud eesmärk on sama või ajapikku muutunud?»

Kodulehe analüüs annab selge ülevaate teie ettevõtte internetiturunduse hetkeolukorrast. Selle käigus vaatleme järgmisi olulisi aspekte:

  • kuidas on koduleht leitav otsingumootorites;
  • kas kodulehel on selge eesmärk;
  • kas koduleht täidab oma eesmärki;
  • milline on kodulehe tehniline ülesehitus;
  • milline on kodulehe üleüldine väljanägemine;
  • kas koduleht on mobiili- ja tahvlisõbralik.

Uue kodulehe puhul süveneme ettevõtte tegevusse ja püüame analüüsida, kes võiksid olla ettevõtte potentsiaalsed kliendid ehk sihtrühm, kuidas nad mõtlevad ning mida antud valdkonna lehelt ootavad. Kõiki eelpool nimetatud aspekte silmas pidades, loome kliendile efektiivse ja läbimõeldud kodulehe.